Logo print version
Natuurgebied > Beleidsscenario
Stap: 

Beleidseffect

  1. De figuur toont de verwachte stikstofdepositie voor het gekozen zichtjaar bij verschillende beleidskeuzes. De verwachte depositie is het gemiddelde per hectare voor het geselecteerde natuurgebied. 
  2. De trend is zichtbaar in de stippellijnen om de cirkels. 

​Tip: schuif met de muis over de cirkel voor het onafgeronde getal.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.