Logo print version
Menu functies > Stof
Stap: 

Uitleg stoftype

Met deze functie kunt u een keuze maken met welk stoftype de Calculator rekent. Ook nadat de Calculator gerekend heeft, kunt u de keuze nog wijzigen.

  1. Het thema Natura2000 is hier weergegeven.
  2. Kies uw gewenste stoftype. Voor Natura 2000 kunt u kiezen uit: ammoniak (NH3), stikstofoxide (NOx) of een combinatie van beide. Maak de mogelijkheden zichtbaar met een linkermuisklik op het stoftype. Calculator neemt als uitgangspunt de combinatie van NH3 en NOx. 

NB. De resultaten van een AERIUS depositieberekening op Natura 2000 gebieden is uitgedrukt in mol/hectare/jaar.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.