Logo print version
Menu functies > Rekenconfiguratie
Stap: 

1. Rekenvoorkeuren

Geef rekenvoorkeuren op voordat u een berekening maakt. Geeft u geen voorkeuren op, dan rekent de Calculator standaard voor de Natura2000-gebieden

  • Voor Natura2000-gebieden; deze optie gebruikt alleen de receptoren die in Natura2000-gebieden relevant zijn door de aanwezigheid van stikstofgevoelige habitattypen.
  • Eigen rekenpunten; deze optie rekent met uw eigen rekenpunten. 

Ga naar Rekenpunten om de eigen rekenpunten op de kaart te plaatsen. Meer uitleg hierover bij stap 2

N.B. De duur van de berekening is afhankelijk van het aantal receptoren. Hoe minder receptoren, hoe korter de rekentijd.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator.

Ga verder naar de toelichting over resultaten, resultaten vergelijker of naar de overzichtspagina van de handleiding.

1573_menufuncties-rekenvoorkeuren-stap_1