Logo print version
Melding/aanvragen > Aanvraag indienen
Stap: 

Vergunningaanvraag

De vergunningaanvraag voor de Nb-wet moet u indienen bij de provincie. In de 'vergunningsbijlage' PDF is aangeven in welke provincie de hectare is gelegen waar de activiteit zorgt voor de hoogste depositie op een stikstofgevoelig habitat (uitgebeeld met een roze marker). Bij deze provincie kunt u de aanvraag indienen. Verdere toelichting over de 'vegunningsbijlage' PDF kunt u vinden in de bijbehorende leeswijzer (in ontwikkeling).

Op de website van de provincie kunt u een aanvraagformulier vinden. Hierbij kunnen ook de gevraagde bijlagen worden gevoegd. Indien mogelijk, is het aan te bevelen de aanvraag digitaal in te dienen. Het bevoegd gezag kan de berekening van de stikstofeffecten, middels de digitale bijlage uit Calculator (de PDF), weer inlezen in Calculator.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

2308_aanvraag_indienen