Logo print version
Melding/aanvragen > Melding
Stap: 

3. Gegevens van de aanvrager

In de procesbalk is te zien dat de identificatie geslaagd is (A). Het onderdeel ‘Gegevens van de aanvrager’ wordt deels gevuld met gegevens van eHerkenning.

Als de melding via een machtiging wordt gedaan, kan een tweede adresveld worden geopend (B). Een tweede adres kan worden ingevuld, en zo nodig een derde adres. U kunt een machtigingsformulier toevoegen (C). Na toevoeging verschijnt een prullebakje. Hiermee verwijdert u het formulier weer.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

2300_3_gegevens_van_de_aanvrager