Logo print version
Melding/aanvragen > Melding
Stap: 

1. Melding doen

Voor stikstofdeposities beneden de grenswaarde volstaat in de meeste gevallen het doen van een melding.

Klik hiervoor op 'Melding/aanvragen' (A). U logt in met eHerkenning en wordt zo doorgestuurd naar AERIUS Register. Eén dag na de melding ontvangt u bericht over wanneer de melding verwerkt is of dat u toch een vergunning moet aanvragen omdat de depositieruimte onvoldoende is. 

Let op: Als de grenswaardereservering al voor 95% of meer is ingevuld wordt de grenswaarde naar beneden bijgesteld. 

Voor meer informatie over de grenswaarde en de meldingsplicht voor niet-vergunningplichtige activiteiten, zie Handreiking Vergunningverlening.

Meer informatie over eHerkenning vindt u op: www.eherkenning.nl.

 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

2298_melding_doen