Logo print version
Maatregelen > Aanvragen
Stap: 

Toetsing

Het tabblad Toetsing toont een overzicht met de relevante natuurgebieden en geeft per natuurgebied aan of er bij de maatregel nog  voldoende ruimte is voor de aanvraag. Als een bestand met rekenresultaten wordt geladen in register, is de toetsing direct beschikbaar. In andere gevallen wordt het bestand in Register doorgerekend en is de toetsing na de berekening beschikbaar. NB. Als u browser nog open staat, is het niet altijd duidelijk dat de berekening voor de toetsing is afgerond. U kunt met het verversen van de pagina <F5> kijken of de gegevens al zijn ververst.

Het tabblad toetst op de (naderend) overbelaste hexagonen in de Natura2000-gebieden. De beschikbare ruimte is de initiële ruimte door de maatregel minus de aanvragen met gereserveerde en toegedeelde ruimte. Per natuurgebied staat aangegeven hoeveel mol tekort of beschikbaar is en in hoeveel aantal ha.

Door op het plusje te klikken bij 'toelichting symbolen' verschijnt de betekenis van de symbolen onder de kolom "ruimte".

Een gebruiker met de juiste rechten kan de status van de aanvraag aanpassen.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS producten. Of ga direct naar de factsheet Onderscheid hexagonen met en zonder naderende overbelasting.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

2986_basisfuncties-toetsing-subproject-stap_1