Logo print version
Maatregelen > Status van een aanvraag
Stap: 

Statussen van een maatregel / aanvraag

De verschillende statussen van een maatregel zijn:

  • In uitvoering
  • Voltooid: Als de uitgifte voltooid is, kan de gebruiker de gegevens van de maatregel en de bijbehorende aanvragen niet meer aanpassen.

De status van de maatregel is aan te passen door in het tabblad 'Project' of 'Project' op het potloodje naast de status van de maatregel te klikken als u de juiste rechten heeft.
NB. U kunt de maatregel niet voltooien als er nog aanvragen 'open' staan (Toetsbaar, Ruimte gereserveerd, Afgewezen)

De statussen van een deelaanvraag zijn:

  1. Toetsbaar: het is mogelijk voor de vergunningverlener om ruimte te reserveren en toe te delen aan  de aanvraag of om de aanvraag af te wijzen. Als na toetsing blijkt dat er geen ruimte beschikbaar is kan de status niet worden aangepast naar status Ruimte gereserveerd en Ruimte toegedeeld. De vergunningverlener kan dan de aanvraag enkel verwijderen om aan te passen of afwijzen. Er wordt dan ook geen ruimte gereserveerd, ook niet op de hexagonen waar wel ruimte is.
  2. Ruimte gereserveerd: Er wordt alvast ruimte gereserveerd. Bijlagen komen beschikbaar op de pagina met de kerngegevens van de aanvraag.
  3. Ruimte toegedeeld: De ruimte wordt definitief toegedeeld. Bijlagen komen beschikbaar op de pagina met de kerngegevens van de aanvraag.
  4. Afgewezen: Er is geen ruimte gereserveerd, aanvraag afgewezen. Bijlagen komen beschikbaar.
  5. Definitief afgewezen. Ruimte is niet toegedeeld en aanvraag is afgewezen. De aanvraag wordt verwijderd uit Register. Als u de aanvraag voor uw eigen zaaksysteem wilt bewaren, zorgt u er dan voor dat u de Bijlage Register heeft gedownload.

De status van de aanvraag is aan te passen door in het tabblad 'Aanvraag' op het potloodje naast de status van de aanvraag te klikken als u de juiste rechten heeft.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Register.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

2994_basisfuncties-status-prioproject-stap_1