Logo print version
Maatregelen > Overzicht maatregelen
Stap: 

Overzicht maatregelen

Als u inlogt ziet u een overzicht van maatregelen. Het overzicht verschijnt ook op het scherm door links in het menu op 'Maatregelen' te klikken.

Het overzicht toont de  sector, een indicatie van de uitgegeven ruimte (voortgang), de naam van de maatregel, het project-ID en het bevoegd gezag per maatregel.

De betekenis van de iconen voor sector en voortgang vindt u door op het plusje te klikken in het filterblok boven het overzicht. Vervolgens kunt u het uitklapvenster van voortgang of sector openen.

Indien er bij het sector icoon een blauw plusje staat, betekent dit dat  voor meerdere sectoren maatregelen zijn genomen, waarbij ruimte beschikbaar is gekomen. In het overzicht wordt de hoofdsector getoond (meeste emissie). Het icoon verschijnt als er aan het reserveringsbestand van de Maatregel broninformatie is meegegeven. Als er geen broninformatie in het reserveringsbestand is opgenomen,  verschijnt het icoon van de sector "Overig".

Door in het filter op de knop 'Wissen' te drukken wordt de zoekopdracht in één keer gereset.

U kunt het dossier van een maatregel bekijken door er op te klikken

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.