Logo print version
Maatregelen > Aanvragen
Stap: 

Invoeren nieuwe aanvraag

Om een nieuwe aanvraag in te voeren kunt u op de projectpagina  klikken op de knop “Nieuwe aanvraag”. Er verschijnt dan een pop-up scherm.

Als aanvraag kan een pdf of een gml met resultaten (al dan niet in een zip) worden ingeladen.

U kunt een eigen beschrijving aan de aanvraag toevoegen. Dat kan helpen om het bestand te herkennen. Daarnaast moet de datum en tijd van de postkamer worden ingevuld Let op: u kunt deze velden niet meer aanpassen als u op OK drukt.

U kunt vervolgens het document selecteren dat u wilt invoeren. Dit kan een AERIUS pdf, GML of zip-bestand zijn. Het bestand moet in ieder geval de projectinformatie bevatten. Anders verschijnt er een melding dat het bestand niet kan worden geladen. De projectinformatie, die moet worden opgegeven, kunt u vinden bij een export van een pdf (zie ook Handleiding Calculator exporteren)

Als u op OK drukt wordt de aanvraag toegevoegd aan de lijst met aanvragen op de projectpagina.

Ga naar de factsheets voor een nadere toelichting op de werking van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

2170_maatregelen_aanvragen-stap_1