Logo print version
Maatregelen > Aanvragen
Stap: 

Gegevens over aanvragen

Wanneer u op de Projectpagina op een aanvraag klikt, verschijnen de gegevens van deze aanvraag:

  • Eigen beschrijving
  • Toelichting van de aanvraag zoals opgenomen in de projectbeschrijving van het geladen bestand
  • Projectnaam
  • Datum postkamer
  • Referentie
  • Initiatiefnemer: dit is de verantwoordelijke en eigenaar van aanvraag.
  • Totale emissie
  • Bevoegd gezag: deze is verantwoordelijk voor het laden van de aanvraag en het besluit (toekennen of afwijzen) van de vergunningaanvraag dat onder de maatregel valt.
  • Het bestand dat door het bevoegd gezag is ingeladen. Vanuit dit overzicht kan het bestand weer direct worden gedownload.


De kerngegevens van de aanvraag staan links. Rechts staat de toelichting van de aanvraag zoals opgenomen in de projectbeschrijving van het geladen bestand.

De status van aanvraag is rechtsboven in weergegeven (na inladen standaard op Toetsbaar). Een gebruiker met de juiste rechten kan de status van de aanvraag aanpassen door op het potloodje rechtsboven te klikken.

U kunt de aanvraag verwijderen door op het vuilnisbakje te klikken. De ruimte van de verwijderde aanvraag is dan weer direct eschikbaar.

LET OP! Een verwijdering is definitief. Verwijderde projecten kunnen niet worden teruggehaald!

NB. De status wijzigen en een aanvraag verwijderen kan alleen als u hiervoor de rechten heeft.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.