Logo print version
Intro handleiding > Helpdesk
Stap: 

Helpdesk

 

Heeft u na het raadplegen van de handleiding en/of website nog vragen of suggesties over het gebruik van het instrument AERIUS?

Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk Stikstof en Natura 2000. De helpdesk heeft op de website ook documentatie beschikbaar,  zoals een Instructie gegevensinvoer. Hierin staan richtlijnen bij het maken van keuzes en onderbouwing voor de invoer van emissie-en bronkenmerken.
 
Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 
 
Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.