Logo print version
Intro handleiding > Werkwijze handleiding
Stap: 

Handleiding AERIUS Monitor

Deze digitale handleiding geeft praktische uitleg over AERIUS Monitor. De handleiding neemt u in woord (A) en beeld (B) mee langs de functionaliteiten en beschrijft wat u bij verschillende onderdelen ziet. U kunt de handleiding zowel direct online als via de Monitor raadplegen.

  1. In de tekstkolom (A) vindt u een korte uitleg over het Monitorscherm en eventueel staan onderdelen per stap beschreven (met letters). Daarnaast kunt u hier tips vinden, doorverwijzingen naar andere handleidingpagina's en naar gerelateerde factsheets. Begrippen zijn weergegeven in blauwe letters met daaronder een stippellijn.  
  2. Op elke pagina is een afbeelding (B) te vinden, die de beschrijving uit de tekstkolom visualiseert. 
  3. Printversie nodig? Maak een print (per hoofdstuk) met de knop bovenaan elke pagina. N.B. Een geprinte versie kan snel niet meer up-to-date zijn. 

Onder- of bovenaan elke pagina kunt u naar de factsheets of terug naar het hoofdmenu van de handleiding: 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Monitor. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.