Logo print version
Intro handleiding > Werkwijze handleiding
Stap: 

Handleiding AERIUS Calculator

Deze digitale handleiding geeft praktische uitleg over de werkwijze en functionaliteiten van AERIUS Calculator. De handleiding neemt u in woord en beeld mee hoe u tot een depositieberekening komt en welke handelingen u hiervoor kunt doorlopen. U kunt de handleiding zowel direct online als via Calculator raadplegen.

  1. In de tekstkolom (A) vindt u eerst een korte uitleg over de betekenis van dit Calculatorscherm en vervolgens staan de invulvelden per stap beschreven (met letters). Daarnaast kunt u hier tips vinden, doorverwijzingen naar andere handleidingpagina's en naar gerelateerde factsheets. Begrippen zijn weergegeven in blauwe letters met daaronder een stippellijn.  
  2. Op elke pagina is een afbeelding (B) te vinden, die de beschrijving uit de tekstkolom visualiseert. 
  3. Printversie nodig? Maak een print (per hoofdstuk) met de knop bovenaan elke pagina. N.B. Een geprinte versie kan snel niet meer up-to-date zijn. 

Onderaan elke pagina kunt u naar de factsheets of terug naar het hoofdmenu van de handleiding: 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.