Logo print version
Inleiding handleiding Register > Basisfuncties Register
Stap: 

1. Menu register

Het menu geeft het overzicht van de verschillende onderdelen van Register:

  1. Dashboard: overzicht van de actuele benuttingsgraat van de ontwikkelingsruimte (segment 2) en grenswaardereservering (meldingen) per PAS-gebied.
  2. Prioritaire projecten: Overzicht van alle prioritaire projecten, met daarbij sector, voortgang en het bevoegd gezag.
  3. Aanvragen: Overzicht van alle ingevoerde aanvragen met hun status en mogelijkheden om een nieuwe aanvraag in te voeren.
  4. Meldingen: Overzicht van alle meldingen met daarbij de sector, datum melding, naam aanvrager en de locatie op kaart.
  5. Help: De helpfunctie geeft u uitleg met een geel informatieblok bij elke willekeurige knop waar de muis overheen beweegt. Het informatieblok verdwijnt na enkele seconden. Stel de functie in door op het balkje te klikken naast help. Klik nogmaals om de functie weer uit te schakelen.
  6. Handleiding: Als u hierop klikt verschijnt de handleiding van Register in een apart scherm
  7. English: Hiermee switcht u naar de Engelse versie van het programma. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

2325_basisfuncties-menu-stap_1