Logo print version
Gebruik kaart > Zoomfunctie
Stap: 

Zoomen en schuiven

Met de knoppen linksboven op de kaart kunt u een gebied in detail bekijken. Bijvoorbeeld voor het gericht bepalen van uw locatie of het analyseren van resultaten. 

  1. Met de zoomfunctie kunt u de schaal vergroten ('+') of verkleinen ('-').  
  2. Met de pijlfunctie verschuift u het kaartbeeld naar boven, beneden, links of rechts. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.