Logo print version
Depositieberekening > Berekening en resultaten
Stap: 

4. Tabel en kaartlaag ruimte woningbouw / MIRT

De tabel in het tabblad resultaten van Calculator geeft het resultaat van een indicatieve toetsing van uw initiatief aan de ruimte tbv woningbouw / MIRT in Register. Deze depositieruimte woningbouw / MIRT is ontstaan door de landelijke snelheidsmaatregel van de Nederlandse overheid. De beschikbare ruimte op hexagonen voor de indicatieve toetsing wordt elke nacht gesynchroniseerd. De toetsing is op (naderend) overbelaste hexagonen.

U kunt  de resultaten met de volgende stappen bekijken.

  1. Selecteer de tabel ruimte  woningbouw / MIRT. De Natura2000-gebieden waar uw initiatief niet past binnen de beschikbare ruimte staan bovenaan in de tabel. Dit is aangegeven met de rode cirkel met een wit kruis. Als er ruimte beschikbaar is te tijde van de berekening is dit aangegeven met een zwarte cirkel.
  2. Klik op een natuurgebied. U ziet op hoeveel (naderend) overbelaste hexagonen de ruimte er wel en niet is voor uw initiatief .
  3. Klik in de tabel op het aantal (naderend) overbelaste hexagonen met te weinig ruimte. U ziet in de kaart om welke hexagonen het gaat (u kunt ook de hexagonen met ruimte selecteren).
  4. Resultaten beter zichtbaar maken? Bij kaartlagen kunt u onder meer volgorde en transparantie wijzigen of kaarten aan- en uitzetten. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. De factsheet onderscheid hexagonen met en zonder naderende overbelasting geeft uitleg over naderende overbelasting.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

4338_tabel-en-kaartlaag-woningbouw-mirt-stap_4