Logo print version
Depositieberekening > Berekening en resultaten
Stap: 

3. Resultaten in grafiek

Bekijk de resultaten in de grafiek.

  1. De Calculator geeft aan wat de hoogste depositie (NOx en NH3) ten opzichte van de afstand tot de berekende bron(nen) is.
  2. Het berichtencentrum geeft een melding van datum en tijd van voltooiing.
  3. Resulaten bewaren? Ga naar Exporteren.

N.B. Zijn de resultaten van uw berekening anders dan u had verwacht? Ga terug naar emissiebronnen, rekenpunten of rekenvoorkeuren, controleer en wijzig de gegevens en maak een nieuwe berekening.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

763_depositieberekening-berekenen-stap_2