Logo print version
Depositieberekening > Berekening en resultaten
Stap: 

3. Resultaten in grafiek

Bekijk de resultaten in de grafiek.

  1. De Calculator geeft aan wat de hoogste depositie (NOx en NH3) ten opzichte van de afstand tot de berekende bron(nen) is.
  2. Het berichtencentrum geeft een melding van datum en tijd van voltooiing.
  3. Resulaten bewaren? Ga naar Exporteren.

N.B. Bent u niet tevreden met de resultaten? Ga terug naar emissiebronnen, rekenpunten of rekenvoorkeuren, wijzig gegevens en maak een nieuwe berekening.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

763_depositieberekening-berekenen-stap_2