Logo print version
Depositieberekening > Exporteren
Stap: 

2. Export ophalen

De export kunt op twee manieren ophalen; uit de toegezonden e-mail of via de link in het berichtencentrum. 

Het berichtencentrum geeft de status van de export weer. Wanneer het is gestart en zodra het is voltooid. 

  1. Met de e-mail kunt u het GML-bestand ophalen. Let op: U kunt de export tot 3 dagen na de berekening ophalen.

Tip: sla het exportbestand op uw computer op om deze te bewaren.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.