Logo print version
Depositieberekening > Berekening en resultaten
Stap: 

2. Berekening gereed (tabel)

Uw berekening is voltooid. Bekijk de resultaten met tabel of grafiek (stap 3).

Tip: toelichting over de markers (paars en roze bolletjes) op de kaart vindt u in de legenda van de kaartlaag rekenmarkers.

  1. Per natuurgebied kunt u deposities op habitatniveau bekijken, afhankelijk van de door u gekozen weergave (zie onder C). 
  2. Kies uw selectieweergave met het uitklapmenu;
     1) maximum is de hoogste depositie in één van de hexagonen (piekwaarde) binnen dit habitat in mol per hectare per jaar,
     2) gemiddeld is de totale depositie van het habitat gedeeld door het aantal hexagonen in mol per hectare per jaar en
     3) percentage KDW is de maximale depositie gedeeld door de KDW van dit type habitat. Tip: bekijk de factsheets indicatoren berekende depositie
  3. Resultaten beter zichtbaar maken? Bij kaartlagen kunt u onder meer volgorde en transparantie wijzigen of kaarten aan- en uitzetten. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Factsheet indicatoren berekende depositie geeft uitleg over de verschillende vormen van depositieresultaten.  

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

1280_depositieberekening-berekenen-stap_3