Logo print version
Depositieberekening > Exporteren
Stap: 

1. Exporteren

Exporteer uw resultaten voor later gebruik. Ook vóórdat u uw invoer in AERIUS Calculator heeft doorgerekend kunt u deze direct  exporteren. De export ontvangt u per e-mail en in een download optie in het berichtencentrum. 

  1. Ga naar 'Exporteer' onder in de menubalk. 
  2. Selecteer één van de twee mogelijkheden en vul uw e-mailadres in:
    • AERIUS projectbestand (GML): bestand met alle bronnen en rekenpunten
    • AERIUS analysebestand (GML) met rekenresultaten (bronnen, rekenpunten en resultaten): AERIUS Projectbestand inclusief resultaten
    • Bijlage AERIUS berekening –  (PDF): deze bijlage kan worden toegevoegd bij een vergunningsaanvraag of voor eigen gebruik worden toegepast.
  3. Klik op 'Exporteer' en het bestand wordt naar u verzonden.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

699_depositieberekening-exporteren-stap_1