Logo print version
Depositieberekening > Berekening en resultaten
Stap: 

1. Berekening bezig

De Calculator berekent momenteel deposities. De voortgang kunt u volgen in de grafiek, op de kaart en in het berichtencentrum.

N.B. Heeft u gewenste rekeninstellingen geselecteerd? Bekijk rekenconfiguratie.

  1. De grafiek zet de hoogste depositie uit tegen de afstand rondom de bron. De balkjes tonen de voortgang van de berekening.
  2. Vindt u de resultaten voldoende? Stop de berekening met de knop onderaan. 
  3. Het berichtencentrum maakt melding over de voortgang van uw berekening. De start en voltooiing krijgen een aparte vermelding. Eventuele foutmeldingen kunt u hier lezen. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Factsheet geografische gridfuncties en deposities met OPS geeft achtergrond over de depositieberekening.  

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.