Logo print version
De Vergelijker > Varianten maken
Stap: 

6. Toelichting verschilberekening

De verschilberekening zoals weergegeven in de vergelijking (A) is meestal anders dan de hoogste depositie van situatie 2 (B) minus die van situatie 1 (C). In dat geval liggen deze depositiewaarden in andere hexagonen.

Meer uitleg over depositieverschillen tussen varianten viindt u in de Factsheet indicatoren berekende depositie.

Nieuwe vergelijking maken of uw vergelijking aanpassen? Ga naar emissiebronnen in het hoofdmenu van de Calculator. Of wijzig uw rekenpunten of rekenvoorkeuren

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

2363_vergelijker_stap6