Logo print version
De Vergelijker > Varianten maken
Stap: 

5. Deposities vergelijken

De Calculator heeft depositieverschillen van twee varianten berekend. Bekijk de resultaten in grafiekvorm (A) of op de kaart (C). Daarnaast kunt u de resultaten raadplegen in tabelvorm (voor situatie 1, situatie 2 of de vergelijking).

  1. In de grafieken ziet u per situatie de hoeveelheid depositie uitgezet tegen de afstand rondom de bron.
  2. Resultaten bewaren? Ga naar 'Exporteer'.
  3. Op de kaart ziet u verschildeposities per hexagoon, toe- of afname van situatie 2 minus situatie 1.

NB. De hoogste depositie van situatie 2 minus die van situatie 1 leidt in veel gevallen niet tot hetzelfde getal als bij de verschilberekening. Dat komt omdat deze depositiewaarden dan in andere hexagonen liggen. Meer uitleg over depositieverschillen tussen varianten viindt u in de Factsheet indicatoren berekende depositie.

Nieuwe vergelijking maken of uw vergelijking aanpassen? Ga naar emissiebronnen in het hoofdmenu van de Calculator. Of wijzig uw rekenpunten of rekenvoorkeuren

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

687_vergelijker-varianten-stap_5