Logo print version
De Vergelijker > Varianten maken
Stap: 

4. Emissies vergelijken

Tabblad Vergelijking toont emissieverschillen van Situatie 2 minus Situatie 1.

  1. Ga naar tabblad Vergelijking. 
  2. Situatie 1 en 2 krijgen nu een eigen kenmerk op zowel tabblad als kaart; Situatie 1 krijgt een doorgetrokken streep en Situatie 2 krijgt een stippellijn. In dit voorbeeld liggen beide situaties op dezelfde locatie (duidelijk te zien op de kaart). 
  3. Met een klik op de pijltjesknop kunt u de tabbladen omwisselen. De Calculator vermindert altijd de waarden van tabblad 2 minus tabblad 1, waardoor de uitkomsten dan tegengesteld zijn aan vóór de omwisseling.
  4. Gegevens van beide varianten gereed? Met 'Bereken' start de Calculator met berekenen van depositieverschillen. N.B. Hebben de varianten een goed onderscheidende naam?

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de toelichting over berekenen of naar de overzichtspagina van de handleiding.