Logo print version
De Vergelijker > Varianten maken
Stap: 

3. Gegevens aanpassen

Wijzig de brongegevens voor Situatie 2. De Calculator heeft de gegevens van Situatie 1 overgenomen; naam, sector, kenmerken en emissies. 

  1. Geef de bronnen van de nieuwe situatie een duidelijk herkenbare naam. Een goed onderscheid tussen de bronnen van de verschillende situaties is aan te bevelen, bijvoorbeeld voor de bronnen van Situatie 2 kunt u 'nieuw', '2' of een toekomstig jaartal aan de bronnaam toevoegen. 
  2. Kenmerken wijzigen? Klap het menu open en wijzig de kenmerken voor de nieuwe situatie.
  3. Emissies wijzigen? Vul de emissiegegevens in voor de nieuwe situatie.
  4. Locatie wijzigen? Het 'potlood' brengt u naar 'Emissiebron plaatsen'. 
  5. Alles goed ingevuld? Met 'Bewaar' slaat u de gegevens van de betreffende situatie op en komt u weer in het emissiebronnen overzicht terug. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

684_vergelijker-varianten-stap_3