Logo print version
Algemeen > Handmatige invoer
Stap: 

6 Gebouwinvloed

Een gebouw kan invloed hebben op de verspreiding van emissies van een bron en daarmee op de depositie. U kunt hier meer over lezen in de factsheet gebouwinvloed en pluimstijging. Als er gebouwinvloed is, vinkt u de optie gebouwinvloed aan en ontstaan er extra velden

  1. Vul hier de lengte, breedte, hoogte en de oriëntatie van het gebouw in. De kenmerken van de optie Geforceerd kunnen ook invloed hebben op de gebouwinvloed. Verdere uitleg is te vinden in de factsheet gebouwinvloed en pluimstijging

Indien er sprake is van gebouwinvloed, worden de ingevulde waarden getoetst aan de waarden, zoals weergegeven in de tabel in de factsheet gebouwinvloed en pluimstijging. Indien de waarden buiten bereik van de tabel vallen worden deze wel opgeslagen, maar wordt er gerekend met de dichtstbijzijnde waarde binnen bereik van de tabel.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

4124_algemeen-handmatigeinvoer-gebouwinvloed-stap_6