Logo print version
Algemeen > Handmatige invoer
Stap: 

4. Kenmerken

U kunt voor elke bron kenmerken en emissies invoeren.

  1. Het menu 'Kenmerken' maakt u zichtbaar met de + linksboven (is in eerste instantie ingeklapt). Standaard worden de invulvelden voor ongeforceerde uitstroom getoond. In AERIUS zijn voor elke sector standaardwaarden ingevuld. De waarde voor warmte-inhoud is een gemiddelde, dat ter indicatie of voor schattingen gebruikt kan worden.
  2. Voor een specifieke bron kunt u hier uw eigen waarden invullen voor uitstoothoogte en warmte-inhoud  
  3. Heeft uw bron een mechanische ventilatie, kies dan voor de optie geforceerd. Lees meer bij stap 5 en in de factsheet gebouwinvloed en pluimstijging
  4. Daarnaast kan een gebouw invloed hebben op de resultaten. Als in uw project de gebouwinvloed een rol speelt, vinkt u op de optie “Gebouwinvloed”. Er verschijnen dan extra invoervelden. Lees meer in stap 6.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

657 algemeen-handmatige invoer kenmerken stap_4