Logo print version
Algemeen > Handmatige invoer
Stap: 

4. Kenmerken

Elke bron bevat een aantal kenmerken en emissies. Controleer en wijzig de gegevens. 

  1. Het menu 'Kenmerken' maakt u zichtbaar met de + linksboven (is in eerste instantie ingeklapt). AERIUS heeft voor elke sector standaardwaarden ingevuld. Deze waarden zijn gemiddelden, die ter indicatie of voor schattingen gebruikt kunnen worden.
  2. Voor een specifieke bron vult u hier uw eigen waarden in voor uitstoothoogte. N.B. Gebouwhoogte en temporele variatie kunt u niet aanpassen
  3. Zelf warmte-inhoud berekenen? Lees meer bij stap 5.

Uitleg over Emissies kunt u vinden bij de stap 6.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. Ga specifiek naar factsheet berekening warmte-inhoud

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.