Logo print version
Algemeen > Bestanden importeren
Stap: 

2. Bestand zoeken

Zoek binnen de eigen directory naar het gewenste bestand.

  1. Selecteer een bestand en bevestig vervolgens met 'Openen'. De Calculator haalt het bestand op.

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.