Logo print version
Algemeen > Handmatige invoer
Stap: 

1. Bron plaatsen

Met dit menu kunt u zelf bronnen invoeren.

Ga hier naar specifieke uitleg over lijnbron of vlakbron

  1. Kies één van de drie knoppen, punt (default), lijn of vlak om een bron te maken en teken deze in op de kaart (zie onder C). Een puntbron geeft een emissie vanuit één centraal punt weer, dit geldt voor de meeste bedrijven. Een lijnbron staat voor een constante emissie over een bepaalde lengte, zoals bij een weg of kanaal. Een vlakbron geeft een constante emissie over een gebied weer, zoals bij grondgebruik.
  2. Vul direct x- en y-coördinaten in om een puntbron te maken. 
  3. Of teken met de muis uw bron op de kaart, nadat u één bronsoort heeft geactiveerd (zie A). Met de knoppen in de linkerbovenhoek op de kaart kunt u inzoomen en uw locatie exact bepalen. Indien u een locatie heeft getekend, verschijnen automatisch de x- en y-coördinaten in het scherm. N.B. Locatie onjuist? Teken direct een nieuwe locatie.
  4. Locatie bron juist gemarkeerd? Met 'Volgende stap' zet u de locatie vast en kunt u brongegevens invullen. N.B. 'Volgende stap' is 'Bewaar' als u vanuit het editmenu werkt. 

Ga naar de factsheets voor een technisch inhoudelijke beschrijving van AERIUS Calculator. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.