Logo print version
Aanvragen > Status van een aanvraag
Stap: 

Statussen van een aanvraag

In AERIUS Register kan een vergunningaanvraag verschillende statussen hebben. Het gaat hierbij om de volgende mogelijkheden:

  • Ingeladen
  • In de wachtrij
  • In behandeling (wel OR)
  • In behandeling (niet OR)
  • Ontwerpbesluit
  • Afgewezen (wel OR)
  • Afgewezen (geen OR)
  • Definitief toegekend

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.