Logo print version
Status aanpassen

Status aanpassen

Wanneer u gemachtigd bent om wijzigingen door te voeren kunt u de status van de aanvraag wijzigen (bijvoorbeeld van ‘In behandeling’ naar ‘Toegekend’). Hiervoor klikt u op de knop met het potloodje rechtsboven in het scherm. Een pop-up verschijnt waarmee u de status van de aanvraag kunt wijzigen.

Meer informatie over het aanpassen van de status vindt u in de Handreiking Vergunningverlening en in de factsheets van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.