Logo print version
Overzicht van gegevens

Overzicht van gegevens

De gegevens van de nieuwe aanvraag worden weergegeven onder vier tabbladen:

A. Dossier. Hier vult u de behandelaar in en de datum dat de aanvraag digitaal binnengekomen is bij de postkamer. De lijst behandelaars is uitgebreid met aangrenzende provincies, om het dossier over te dragen.

B. Aanvraag. Hier staat een overzicht van de gegevens van de aanvraag en de mogelijkheid om de berekening in AERIUS Calculator te openen.

C. Toetsing. Hier staat de berekening van de totale benodigde ontwikkelruimte op gebiedsniveau, in relatie met de nog beschikbare ruimte per gebied als rekening wordt gehouden met reeds afgeboekte ruimte. De gebruikte symbolen worden onder aan de pagina toegelicht.

D. Ontwikkelingsruimte. Het tabblad ontwikkelingsruimte kijkt naar de OR-relevante hexagonen waar de aanvraag betrekking op heeft. Hier is te zien op welke hexagonen een tekort aan ruimte is als gekeken wordt naar afgeboekte ruimte.

 

Ga naar de factsheets voor een nadere toelichting op de werking van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.