Logo print version
Invoeren nieuwe aanvraag

Invoeren nieuwe aanvraag

Om een nieuwe aanvraag in te voeren kunt u op het dashboard (of onder aanvragen) klikken op de knop “Nieuwe aanvraag”.

Het bevoegd gezag kan met E-herkenning inloggen om aanvragen die op papier zijn binnengekomen in te voeren in Aerius Register. Hiervoor moet eerst de melding opnieuw berekend worden in Calculator.

Voor het importeren van een berekening vanuit Calculator heeft u geen E-herkenning nodig. Voeg de berekening als pdf-bestand toe, geef het geheel een eigen zaaknummer en druk op OK (zie afbeelding hiernaast). U kunt de berekeningspdf ook uit een lokale map op de computer naar dit scherm slepen (naar het blokje "browse" / "bladeren"). 

Totdat de berekening is afgerond heeft de aanvraag de status "Ingeladen". Daarna wordt de status automatisch op "In de wachtrij" gezet.

Ga naar de factsheets voor een nadere toelichting op de werking van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

basisfuncties-aanvragen-import-stap_1