Logo print version
Aanvragen > Status van een aanvraag
Stap: 

Benutte ontwikkelingsruimte

Bij de volgende statussen van vergunningaanvragen is sprake van benutte ontwikkelingsruimte:
•    Toegekend en Definitief toegekend (ruimte is afgeboekt)
•    In behandeling (wel OR) (ruimte is gereserveerd in afwachting van afboeking)
•    Afgewezen (wel OR) (ruimte is afgeboekt)

Reeds benutte OR komt weer beschikbaar zodra een vergunningverlener de aanvraag Definitief verwijdert uit Register. Op het moment van deze statuswijziging wordt de aanvraag meteen fysiek uit het systeem verwijderd.

Let op. Bij aanvragen In behandeling (geen OR) wordt de ruimte niet als gereserveerd of benut beschouwd. Immers deze ruimte kan niet toegekend worden: de aanvraag kan vanuit deze status alleen maar worden Afgewezen (geen OR). De ruimte voor deze aanvragen wordt echter wel binnen de wachtrijberekening meegenomen, en heeft dus wel invloed op de status van de aanvragen die later komen. Pas als de aanvraag daadwerkelijk wordt afgewezen (zonder OR), komt de ruimte die de aanvraag nog ‘claimde’ in de wachtrij weer beschikbaar voor andere aanvragen in behandeling.

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.