Logo print version
Aanvragen > Aanvragen selecteren met een filter
Stap: 

Aanvragen selecteren met een filter

Om bepaalde aanvragen uit de lijst te filteren gebruikt u het filterblok boven de tabel. Als u hierop klikt kunt u alle aanvragen filteren op status, locatie, bevoegd gezag, sector en/of datum. Elke status kan worden aan- en uitgezet. In dit voorbeeld zien we alle statussen actief. 

Vanaf AERIUS 2016L is in de kolom ‘status’ soms een extra sterretje in een rood rondje zichtbaar bij aanvragen met de status ‘in behandeling (geen OR)’. Een sterretje betekent dat op het moment dat de statussen werden berekend, voor de betreffende aanvraag op minimaal 1 hexagoon een tekort aan ruimte was als gekeken werd naar reeds afgeboekte ruimte. Oftewel, er is dan een tekort berekend nog voordat rekening wordt gehouden met de claim van andere aanvragen in behandeling die eerder aan de beurt zijn.

Ga naar de factsheets voor een nadere toelichting op de werking van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.