Logo print version
Aanvraag

Aanvraag

In de tab ‘Aanvraag’ staan alle emissie-gegevens met betrekking tot de aanvraag. Deze informatie komt uit de pdf. De berekening is te downloaden en te openen in Calculator. In de rechterkolom staat de toelichting uit de pdf die de aanvrager zelf heeft toegevoegd. 

Ga naar de factsheets voor een nadere toelichting op de werking van AERIUS Register. 

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.