Logo print version
Aanpassen met Scenario > GML's bewerken
Stap: 

4. Bepalen verschil tussen twee GML's

U kunt met deze optie het verschil op receptoren van twee resultaatbestanden bepalen.

  • Druk op importeer en browse naar de bestanden voor de verschilberekeningen of sleep twee GML's/ ZIP-bestanden met een GML in het scherm.
  • Een verdere beschrijving van de keuzes die u kunt maken vind u in stap 4.1

N.B.: De verschilberekening kan alleen worden bepaald op resultaatbestanden bepaald met  de Rekenconfiguratie "Bereken natuurgebieden". Op eigen rekenpunten werkt deze optie niet

Ga naar de overzichtspagina van de handleiding.

Schermafdruk van functie Verschil berekenen - Stap 1