Gebruikersacceptatietest AERIUS Register 2016

Op donderdag 21 april 2016 heeft de gebruikersacceptatietest van AERIUS Register plaatsgevonden. Het merendeel van de twaalf provincies was aanwezig, alsmede de ministeries van EZ en IenM.
Het doel van de bijeenkomst was om door de gebruikers te laten bepalen of AERIUS Register werkt zoals verwacht en zoals gespecificeerd met als resultaat dat AERIUS Register formeel in beheer kan worden genomen door het RIVM. De gebruikers hebben AERIUS Register getest aan de hand van testcases, waarbij de nadruk is gelegd op de nieuwe functionaliteiten in AERIUS Register ten aanzien het actualiseren van Prioritaire Projecten (segment 1). De bevindingen zijn door de gebruikers gerapporteerd en gecategoriseerd in 4 categorieën: functioneel, tekstueel, technisch en beleid. Vervolgens is de lijst aan verbeterpunten plenair door de gebruikers geprioriteerd.

Resultaten

Geconcludeerd kan worden dat de gebruikers met de nieuwe release van AERIUS Register goed kunnen werken en het aantal geconstateerde verbeterpunten tijdens de gebruikersacceptatietest zeer beperkt is.

Er zijn eenentwintig verbeterpunten gerapporteerd tijdens de gebruikersacceptatietest, waaronder één die opgelost moest worden voor het systeem vrijgegeven kon worden. Dit was een tekstuele wijziging die zonder problemen worden opgelost. De overige verbeterpunten zijn gekenmerkt als ‘nice to have’. Dertien van de verbeterpunten zijn al meegenomen in de productierelease van 18 mei.

Er is geen belemmering gevonden voor de in beheer name van AERIUS Register door het RIVM.