Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 17-03-2017

Zeescheepvaart - trend emissiefactoren

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
niet van toepassing
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
27-03-2014

Beschrijving gegevensset

De trendfactor voor de emissiefactoren NOX van zeeschepen geeft voor toekomstjaren (tot 2030) aan in hoeverre de gemiddelde emissiefactor in dat toekomstjaar afwijkt van de emissiefactor in het referentiejaar (2011). Als gevolg van aanscherping van internationale emissie-eisen voor (scheeps)motoren, zal de gemiddelde emissies in een toekomstjaar lager zijn dan in het referentiejaar.

Verantwoording gegevensset

De trend van de emissiefactoren voor zeeschepen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
TNO. Kentallen zeeschepenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat13 augustus 2013

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd via de website van InfoMil.
  • HarmonisatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige geharmoniseerd naar machineleesbare tabellen.
  • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
  • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_maritime_emission_trend_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
substance_idint2.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de stof
yearint2jaarJaar waarvoor de trendfactor geldt
movement_typechar(4)n.v.tvaarmodus
trend_factorfloat4factortrendfactor

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
371-2862
Voor
  • Calculator
Type
Data
Versie