Zeescheepvaart - emissiefactoren

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
01-12-2021

Beschrijving gegevensset

De emissiefactoren voor zeescheepvaart zijn in AERIUS onderverdeeld in varen op zee, varen binnengaats en stilliggen in de haven.  De scheepstypen die onderscheiden worden zijn getoond in factsheet "Zeescheepvaart - categorieën".
De getallen zijn door TNO bepaald voor NOx en als tabel opgenomen in de AERIUS database. Voor zichtjaren 2031 t/m 2035 worden de emissiefactoren van 2030 toegepast

 

 

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren voor zeeschepen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren zeevaartTNO
Notitie emissiefactoren zeevaartTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaartTNO

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe emissiefactoren en de categorieën waarin deze zijn ingedeeld zijn ontleend aan de volgende bron (publicatie volgt)
  • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
  • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

shipping_maritime_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke ID van het scheepstype
substance_idint2nvtUnieke ID van de stof
movement_typechar(4)nvt
emission_factorfloat4kg/kilometer of kg/uurEmissiefactor

Factsheet

Factsheet
369-4554
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie