Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 17-03-2017

Zeescheepvaart - emissiefactoren

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
29-01-2014

Beschrijving gegevensset

De gegevensset bevat de emissiefactoren NOX van zeeschepen voor varen op zee, varen binnengaats en stilliggen in de haven. De emissiefactoren voor varen op zee en varen binnengaats zijn uitgedrukt in kilogrammen per gevaren kilometer. De emissiefactoren voor stilliggen zijn uitgedrukt in kilogrammen per uur. De emissiefactoren gelden voor het referentiejaar 2011.

Verantwoording gegevensset

De emissiefactoren voor zeeschepen betreft een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bron:

BronEigenaarSinds
TNO. Kentallen zeeschepen tbv emissie- en verspreidingsberekeningen in AERIUSMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat13 augustus 2013

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd via de website van InfoMil.
  • HarmonisatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige geharmoniseerd naar machineleesbare tabellen.
  • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
  • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_maritime_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke ID van het scheepstype
substance_idint2nvtUnieke ID van de stof
movement_typechar(4)nvt
emission_factorfloat4kg/kilometer of kg/uurEmissiefactor

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
369-1790
Voor
  • Calculator
Type
Data
Versie