Zeescheepvaart - categorieën

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
01-12-2021

Beschrijving gegevensset

Deze gegevensset bevat de categoriën van zeeschepen voor varen op zee, varen binnengaats en stilliggen in de haven en is aangeleverd door TNO.
De emissiefactoren zelf zijn opgenomen in factsheet  "Zeescheepvaart - emissiefactoren"

Verantwoording gegevensset

De categorieën voor zeeschepen betreffen een gegevensset die is gebaseerd op de volgende bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren zeevaartTNO
Notitie emissiefactoren zeevaart

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data is door de bronhouder geleverd en wordt online gepubliceerd.
  • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
  • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

shipping_maritime_categories

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2.PRIKEYnvtUnieke ID van de scheepscategorie
codetext.PRIKEYnvtCode van de scheepscategorie
nametextnvtNaam van de scheepscategorie
nametext.PRIKEYnvtNaam van de scheepscategorie
descriptiontextnvtOmschrijving van de scheepscategorie

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
367-4398
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie