Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 13-01-2022

Zeescheepvaart - bronkenmerken

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
21-03-2019

Beschrijving gegevensset

De gegevensset met bronkenmerken van zeeschepen omvat gegevens over:

  • warmte-inhoud van de emissies (MW)
  • de (gemiddelde) uitstoothoogte (m) ten opzichte van de waterlijn, en
  • de spreiding in de uitstoothoogte (m).

Deze bronkenmerken zijn afhankelijk van de categorie waarbinnen het zeeschip valt (type en tonnageklasse).

Verantwoording gegevensset

De waarden voor de warmte-inhoud en uitstoothoogte voor stilliggende en varende zeeschepen zijn overgenomen uit de publicatie Kentallen zeeschepen ten behoeve van emissie- en verspreidingsberekeningen in AERIUS (TNO.2013). De waarden voor de uitstoothoogte en de spreiding zijn aan elkaar gerelateerd. RIVM hanteert hierbij voor de scheepvaart (in het kader van het GCN/GDN proces) de volgende vuistregel: de spreiding is 0,5 maal de uitstoothoogte. In overleg met RIVM is ervoor gekozen deze vuistregel ook toe te passen bij het bepalen van de spreiding op basis van de uitstoothoogtes per categorie zeeschepen.

BronEigenaarSinds
TNO. Kentallen zeeschepenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat01 augustus 2019

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouder gepubliceerd via de website van InfoMil.
  • HarmonisatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige geharmoniseerd naar machineleesbare tabellen.
  • ValidatieDe gepubliceerde data wordt door een inhoudsdeskundige steekproefsgewijs geverifieerd.
  • TransformatieDe gepubliceerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Er worden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Velden databasetabel

shipping_maritime_category_source_characteristics

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2.PRIKEYn.v.tUnieke ID van de scheepscategorie
movement_typechar(4)n.v.t
gcn_sector_idint4n.v.tUnieke ID van de GCN-sector
heat_contentfloat4MWWarmteoutput
heightfloat4meterUitstoothoogte
spreadfloat4meterspreiding

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
366-4005
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Data
Versie