Zeescheepvaart - bronkenmerken

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Scheepvaart
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
GLP
in voorbereiding
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
01-12-2021

Beschrijving gegevensset

De bronkenmerken van zeeschepen bestaan uit warmte-inhoud, uitstoothoogte en verticale spreiding
Deze gegevensset is vastgesteld door TNO en bevat de bronkenmerken van zeeschepen voor varen op zee, varen binnengaats en stilliggen in de haven.
Voor zichtjaren 2031 t/m 2035 worden de bronkenmerken van 2030 toegepast

 

Verantwoording gegevensset

De getallen zijn ontleend aan onderstaande bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren zeevaartTNO
Notitie emissiefactoren zeevaartTNO
Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaartTNO

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data is door de bronhouder geleverd en wordt online gepubliceerd.
  • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
  • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

shipping_maritime_category_source_characteristics

VeldTypeEenheidOmschrijving
shipping_maritime_category_idint2n.v.tUnieke ID van de scheepscategorie
movement_typechar(4)n.v.tBewegingstype
gcn_sector_idint4n.v.tUnieke ID van de GCN-sector
heat_contentfloat4MWWarmteoutput
heightfloat4meterUitstoothoogte
spreadfloat4meterspreiding

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
366-4555
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie