'Wie het eerst komt, wie het eerst maalt': toelichting op de wachtrij

Versie: 
01-09-2017

Om recht te doen aan het PAS-principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ voor de uitgifte van ontwikkelingsruimte betreffende segment 2, werkt AERIUS Register met een zogenoemde ‘wachtrij’.  Aanvragen die door het bevoegd gezag ontvankelijk en vergunbaar zijn verklaard, worden ingelezen in AERIUS Register en komen dan automatisch in de wachtrij van het systeem te staan. De ‘datum poststempel’, die het bevoegd gezag invult bij het inladen van de aanvraag, bepaalt de plek van de aanvraag in de wachtrij ten opzichte van de andere aanvragen. Een aanvraag die pas later wordt ingeladen, maar een eerdere datum poststempel heeft, komt dus meer ‘vooraan’ in de wachtrij te staan. Bepalend voor de ‘datum poststempel’ is de ontvangst van een complete en vergunbare aanvraag.

Een aanvraag kan pas daadwerkelijk worden verwerkt in  AERIUS Register zodra een afgesproken vaste wachttijd (gerekend vanaf datum poststempel aanvraag) voorbij is. Deze wachttijd is bedoeld om alle bevoegde gezagen de kans te geven om ontvangen aanvragen in behandeling te nemen, te beoordelen op compleetheid en daarna in te laden in AERIUS Register. Zodra de wachttijd voorbij is, verandert de status van de aanvraag in het systeem automatisch van ‘in de wachtrij’ naar ‘in behandeling’. Elke nacht berekent AERIUS Register voor alle aanvragen die in behandeling zijn op basis van de onderlinge volgorde of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Deze nachtelijke wachtrijberekening leidt tot een bepaalde status voor elke aanvraag, op basis waarvan het bevoegd gezag vervolgstappen kan nemen:

  • Een aanvraag met status ‘in behandeling – wel OR’ kan direct toegewezen worden, ook als deze niet vooraan in de rij staat. Deze status betekent namelijk dat er voldoende ruimte beschikbaar en gereserveerd is voor de aanvraag, ook als rekening wordt gehouden met de ‘claim’ van alle aanvragen die eerder aan de beurt zijn. Het is dus niet nodig te wachten met toekennen totdat alle eerdere aanvragen afgehandeld zijn.
  • Voor een aanvraag met status ‘in behandeling – geen OR’ is vooralsnog niet genoeg ruimte beschikbaar, als rekening wordt gehouden met:
    • reeds afgeboekte ruimte
    • gereserveerde ruimte voor de ‘in behandeling-wel OR’ aanvragen;
    • de claim op resterende ontwikkelingsruimte van aanvragen ‘In behandeling - geen OR’ die eerder aan de beurt zijn, en nog niet zijn afgewezen.

 

De status ‘in behandeling – geen OR’ kan soms nog veranderen naar de status ’in behandeling – wel OR’. Dit kan alleen gebeuren op het moment dat aanvragen met status ‘in behandeling – geen OR’ die eerder aan de beurt zijn en waar definitief geen ruimte voor blijkt te zijn, worden afgewezen.

Als binnen de status ‘in behandeling – geen OR’ sprake is van een ‘rood kruis’ bij tenminste één hexagoon, is er definitief niet voldoende ruimte voor de aanvraag. Een rood kruis betekent namelijk dat op het betreffende hexagoon al zoveel ruimte daadwerkelijk is afgeboekt, dat er sowieso niet meer voldoende ruimte is voor de aanvraag, ongeacht hoeveel ‘in behandeling - geen OR’ aanvragen nog worden afgewezen. Deze aanvragen kunnen daarom afgewezen worden. Een rood sterretje bij de status geeft aan dat er sprake is van een rood kruis.

Onderstaande figuur illustreert de werking van de wachtrij. Voor een nadere toelichting op de verdere stappen in AERIUS Register bij aanvragen in segment 2, zie Stroomschema Register voor aanvragen Segment 2.

Wachtrij Register

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
712-3845
Voor
  • Register
Type
Methodiek
Versie
  • 01-09-2017