Wegverkeer - emissiefactoren standaard

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
meervoudige ongelijksoortige bronnen
Bronhouders
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
GLP
niet van toepassing
GTP
ontwerp
Periodiciteit
jaarlijks
Laatste update
29-11-2021

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor het gemiddelde wagenpark op de Nederlandse wegen. Hierbij wordt rekening gehouden met het wegtype, de voertuigcategorie, snelheidstypering, mate van doorstroming en het zichtjaar.

Verantwoording gegevensset

In het geval van NOx e NO2 zijn de emissiefactoren tot en met zichtjaar 2030 gepubliceerd door de staatssecretaris van IenM. De publicatie van deze emissiefactoren door IenM volgt uit de bepalingen in artikel 66 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. In het geval van NH3 zijn de emissiefactoren tot en met 2030 aangeleverd door TNO en gepubliceerd door het RIVM. De emissiefactoren voor 2031 t/m 2035 zijn ook opgenomen in AERIUS. Hierbij is 2031 t/m 2034 lineair geïnterpoleerd tussen 2030 en 2035. De emissiefactoren voor de bussen zijn in 2031 t/m 2035 gelijk aan die in 2030. De 2035 emissiefactoren zijn gepubliceerd door TNO. De gegevens zijn ontleend aan onderstaande bronnen:

BronEigenaarSinds
Emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat15 maart 2021
Emissiefactoren NH3 voor snelwegen en niet-snelwegenTNO16 maart 2021
Emissiefactoren wegverkeer: wijzigingen en uitbreidingen 2021TNO29 oktober 2021

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe data wordt door de bronhouders geleverd en online gepubliceerd.
  • ValidatieDe geleverde bestanden worden gevalideerd op technische juistheid. Bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder en indien nodig wordt er door de bronhouder een nieuw aangepast bestand aangeleverd.
  • TransformatieDe geharmoniseerde data wordt geautomatiseerd getransformeerd naar de database. Na transformatie vind er een verschilanalyse plaats met de vorige versie. De bevindingen worden teruggekoppeld aan de bronhouder.

Velden databasetabel

road_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
road_category_idint4.PRIKEYnvtUnieke identificatie van de weg-voertuig-categorie
road_speed_profile_idint4nvtUnieke identificatie van het snelheidsprofiel
substance_idint2nvtUnieke identificatie van de stof
yearint2jaarJaar waarop de emissiefactor betrekking heeft
emission_factorfloat8g/kmEmissiefactor
stagnated_emission_factorfloat8g/kmEmissiefactor voor stagnerend verkeer

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
376-4551
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie