Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 13-01-2022

Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
GLP
in voorbereiding
GTP
in voorbereiding
Periodiciteit
onbekend
Laatste update
02-05-2019

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) standaard op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor de gemiddelde emissies van het wagenpark op Nederlandse wegen. Indien gewenst, kan ook gekozen worden voor de specifiekere Euroklassen. De categorieën voor deze emissiefactoren zijn in deze gegevensset opgenomen.

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebaseerd op de volgende bronnen : 1) Emissieregistratie tabellen met de emissiefactoren voor NOx en NH3 (status : voorlopig) en 2) een tabel, afkomstig van TNO met daarin de fractie direct geëmitteerde NO2.

BronEigenaarSinds
klein_et_al._2019_methods_for_calculating_the_emissions_of_transport_in_nl_tables_v1(voorlopig).xlsxRIVM18 april 2019
29042019_resulttables_dno2.xlsxTNO24 april 2019

Beschrijving proces

  • InventarisatieDe tabel wordt door de bronhouder gepubliceerd.
  • HarmonisatieDe tabel wordt omgezet naar een machine-leesbaar-formaat.
  • ValidatieDe omgezette tabel wordt gevalideerd door een inhoudsdeskundige.
  • TransformatieDe gepubliceerde data wordt getransformeerd naar een database tabel. De NO2 emissiefactor volgt uit een vermenigvuldiging van de NOx emissiefactor en de fractie directe NO2.

Velden databasetabel

mobile_source_on_road_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_on_road_category_idint2.PRIKEYnvt
road_typechar(4)nvt
substance_idint2nvt
emission_factorfloat4

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
377-4010
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Data
Versie