Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 13-01-2022

Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
RIVM
Laatste update
12-06-2020

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) standaard op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor de gemiddelde emissies van het wagenpark op Nederlandse wegen. Indien gewenst kon ook gekozen worden voor de specifiekere Euroklassen. Echter in Calculator 2020 is gekozen deze niet meer te actualiseren en de waarde op nul te zetten.

Verantwoording gegevensset

Er is geen bron meer voor deze gegevensset:

BronEigenaarSinds

Beschrijving proces

  • Inventarisatie
  • Harmonisatie
  • Validatie
  • Transformatie

Velden databasetabel

mobile_source_on_road_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_on_road_category_idint2.PRIKEYnvt
road_typechar(4)nvt
substance_idint2nvt
emission_factorfloat4

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
377-4390
Voor
  • Calculator
  • Scenario
  • Connect
Type
Data
Versie