Wegverkeer - emissiefactoren euroklassen

Versie: 
13-01-2022

Kenmerken

Thema
Verkeer en vervoer
Source type
enkelvoudige bron
Bronhouders
TNO
Laatste update
29-11-2021

Beschrijving gegevensset

AERIUS berekent de totale verkeersemissies van stikstofoxiden (NOX), stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3) standaard op basis van emissiefactoren die representatief zijn voor het gemiddelde wagenpark op Nederlandse wegen. 
Indien gewenst kan er ook voor gekozen worden om het wegverkeer in hoger detail in te voeren. Hierbij wordt naast de euroklasse ook de brandstofsoort en het gewicht van het voertuig gespecificeerd.
De emissiefactoren zijn afhankelijk van het zichtjaar. Dit teneinde het effect van veroudering van personenauto's, Euro-5 en 6 benzine, op de NOx emissiefactor in beeld te brengen.  Ten gevolge van dit effect neemt de emissiefactor van deze categorieen toe richtin de toekomst. De emissiefactoren zijn aangeleverd door TNO (in het kader van de taakgroep verkeer en vervoer) voor jaren 2019, 2025 en 2030. Tussenliggende jaren zijn lineair geinterpoleerd. Voor de jaren 2031 t/m 2035 worden de emissiefactoren voo 2030 toegepast.

 

 

Verantwoording gegevensset

De gegevensset is gebasseerd op de methoderapporten van de taakgroep verkeer en vervooer. De categorieën zijn te vinden in de spreadsheet van Klein et al. 2019, te vinden onder: http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/misc/documenten.aspx. De emissiefactoren zelf zullen in het voorjaar van 2022 gepubliceerd worden. Dan zal ook een link naar het betreffende document worden opgenomen

BronEigenaarSinds

Beschrijving proces

  • Inventarisatie
  • Harmonisatie
  • Validatie
  • Transformatie

Velden databasetabel

mobile_source_on_road_category_emission_factors

VeldTypeEenheidOmschrijving
mobile_source_on_road_category_idint2.PRIKEYnvt
road_typechar(4)nvt
substance_idint2nvt
emission_factorfloat4

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
377-4552
Voor
  • Calculator
  • Connect
Type
Data
Versie